Vodstvo Športnega društva Trnovo zavrača ultimat posredovan s strani Civilne iniciative, ki smo ga prejeli po skupnem sestanku pri ljubljanskem županu. Vodstvu MOL-a smo posredovali predlog glede možnosti reševanje sanacije objektov. (v prilogi).

Stavbna pravica bo prenehala veljati

Dosedanji OPPN namreč zahteva izgradnjo podzemne garaže z najmanj 500 parkirnimi mesti, za kar pa je bilo nemogoče najti investitorja v enajstih letih, zato se bo zaradi stališča MOL-a, da brez znanega investitorja ne bo spremenilo obstoječega OPPN, od načrtov za nujno obnovo odstopilo. Posledično se je tudi pristopilo k zmanjšanju osnovnega kapitala družbe Trnovček, prav tako bo prenehala stavbna pravica.

Predlog zamrznitve statusa članom društva, ki v javnosti zastopajo stališča (CI) 

Izvršni odbor ŠD Trnovo je podal predlog zamrznitve statusa članom društva, ki v javnosti zastopajo stališča (CI). Kljub argumentom, podanim na sestanku pri županu Zoranu Jankoviću, t. i. CI še naprej v javnost posreduje neresnične oz. lažnive informacije, s čimer društvu povzroča tako moralno kot potencialno materialno škodo.
 
V prilogi:
- Odgovor na ultimat CI
- Ultimat CI
- Dopis županu MOL-a
NA VRH