Izvršni odbor ŠD Trnovo se je na svoji 15. redni seji, dne 3. 8. 2021, seznanil z zahtevo več kot petine aktivnih članov ŠD Trnovo za sklic izrednega občnega zbora z dne 16. 7. 2021.

V skladu s tretjim in četrtim odstavkom 20. člena statuta društva je izvršni odbor sprejel sklep, da se 4. 8. 2021 skliče izredni občni zbor, ki bo 18. 8. 2021 v Ljubljani, ob 11.30 v prostorih društva.

Izvršni odbor je ugotovil, da je na dan sklica občnega zbora 506 aktivnih članov ŠD Trnovo, ki imajo pravico sodelovati in glasovati na občnem zboru.

Izvršni odbor je tudi sprejel sklep, da morajo člani, zaradi zagotavljanj protikoronskih ukrepov, ob vstopu v prostor občnega zbora predložiti veljavno potrdilo PCT.

 

Priloge:

NA VRH