IO ŠD Trnovo predlaga Častnemu razsodišču društva, da izreče članom t. i. CI (ki so člani društva) Horvat Borisu Jus Miranu, Lenard Vidu, Šarec Veroniki in Zver Evi društveni opomin zaradi materialne in moralne škode, ki so jo s svojim delovanjem povzročili društvu.

Obrazložitev: IOZ je pokazal, da je bil cilj t. i. CI zgolj nadaljevanje poskusa prevzema društva. Edini argumenti so proceduralni, t. j. po mnenju vodilnih iz t. i. CI (Vid Lenard, Miran Jus, Boris Horvat, Eva Zver in Veronika Šarec) so vsa dejanja vodstva društva nelegitimna in nelegalna, vendar iz le-to ni podprto s pravnimi ali drugimi argumenti. Način njihovega delovanja poteka tudi za skritimi lažnimi e-profili (Zala Mokorel, prebivalci Prul in Trnovega in 'anonimusi'), medijsko zavajanje javnost glede ZAPRTJA parka Društva, lažnivega ovajanja članov IO ŠD Trnovo, ki delujejo v nacionalnih organizacijah športa in športa za vse, ter nenazadnje ovadbe na KPK (anonimusi), ki je bila posredovana naprej na policijo.
Kljub temu, da nobeden od razlogov zaradi katerega so člani CI začeli z medijsko gonjo ne drži (ali je saniran) – zaprtje parka, podiranje igral, podiranje dreves, privatizacija društvenega premoženja – pa člani CI s širjenjem neresnic še vedno nadaljujejo.
Ta negativna propaganda vpliva tako na lokalno prebivalstvo kot širše in s tem posledično na ugled društva tudi v vseslovenskem prostoru, kar lahko definiramo kot moralno in materialno škodo, ki jo CI s svojim delovanjem povzroča društvu.

NA VRH