V skladu s sklepom Izrednega občnega zbora Športnega društva Trnovo se je začel postopek za prekinitev pogodbe o stavbni pravici med ŠD Trnovo in Trnovček d.o.o., skladno s pogodbenim določilom o neizvedeni investiciji.

NA VRH