Izvršni odbor Športnega društva Trnovo je s sklepom zadnje seje podaljšal rok za plačilo članarine do datuma 6. januarja 2022.
Datum za plačilo članarine je bil v skladu s predhodnim sklepom IO društva določen z dne 31. oktobra 2021.
Pozivamo dosedanje člane in ostale, da članarino poravnajo do navedenega datuma sklica občnega zbora, 6. januarja 2021. S tem bodo kot polnopravni člani društva lahko sodelovali oz. glasovali in kandidirali za organe društva.

Razpis kandidatur za predsednika in člane odborov društva za mandat 2022-26 je že odprt in je objavljen na spletni strani društva.

NA VRH