1. Hišni red uporabe prostorov in igrišč
  2. Kako do nas
  3. Pišite nam
  4. Predstavitev
  5. Odbori društva
  6. Jubileji
  7. Obvestila članom

Posredujte nam Vaša mnenja, predloge ali želje.

Polja označena z * so obvezna.

 

 

Športno društvo Trnovo je 29. marca 2008 praznovalo svojo 100 letnico, ko je bilo pred 100 leti ustanovljeno Sokolsko društvo Ljubljana II, ki je njegov predhodnik. Svojo dejavnost je v tem obdobju pretežno posvetilo splošni telesni vzgoji svojih članov in usmerjalo svoje aktivnosti v cilj življenja v zdravem športnem duhu na širšem področju južnega dela Ljubljane. Leta 1940 je bilo pretežno s prostovoljnim delom članov, zgrajen obstoječi telovadni dom, ki se sedaj imenuje po našem zaslužnem članu Telovadni dom Cirila Staniča in še vedno služi svojemu namenu, kot center splošne telesne vzgoje v tem delu Ljubljane.

Telovadni dom Cirila Staniča in Športno društvo Trnovo je v svoji bogati zgodovini omogočil športno dejavnost različnim športnikom v različnih športnih panogah: gimnastiki, košarki, odbojki, namiznemu tenisu, strelcem, balinarjem, itd. ter dijakom številnih srednjih šol, ki same niso imele lastne telovadnice.

V svojem športnem delovanju je dosegalo društvo s svojimi člani in ekipami tudi zavidljive rezultate predvsem na področju gimnastike in košarke. Njegovi gimnastični člani so bili državni reprezentanti in uspešni športniki, kot so Milan Kunčič, Lojze Kolman, Enis Hodžič in Aljaž Pegan.

V košarki je moštvo Trnovega dolgo uspešno tekmovalo v slovenski košarkarski ligi in imelo v najboljših letih 7 moštvenih ekip, tako mladinskih kot članskih ter moških in ženskih. Še uspešnejši razvoj košarke je društvu preprečil prehod košarke v dvorane, ker društvu, kljub stalnim prizadevanjem ni uspelo zgraditi ustrezne športne dvorane.

V zadnjem obdobju poleg splošne telesne vadbe in aerobike imamo  v društvu tudi rekreativne košarkarje, teniško in balinarsko sekcijo ter gimnastično sekcijo za mlade. V lanski sezoni je bilo v društvo vpisanih okoli 450 članov.

Redno sodelujemo v akcijah Športne unije Slovenije, Športne zveze Ljubljane in Gimnastične zveze Slovenije.

Športno društvo Trnovo to leto šteje 105 let, na kar smo lahko ponosni vsi člani društva. Toliko let je že minilo od leta 1908, ko so se zbrali ljudje, ki so se zavzemali za sokolske ideje in ustanovili to društvo. Tako kot v ostalih sokolskih društvih so tudi v Trnovem poleg teles krepili narodno zavest Slovencev.

 

IZVRŠNI ODBOR
Geršak Zmago član
Gmajnar Boštjan     član
Ovsenik  Janez predsednik
Kodrin  Danilo član
Rot  Darjo član
mag. Sodržnik     Janezj član
Župevec Bojan član
     
NADZORNI ODBOR
Kous  Petra član
Simončič Matej član
Strajnar Martin član
     
ČASTNO RAZSODIŠČE
Korenčan Tomaž član
Novakovič Sašo član
Rupar Igor član

 

Konec športne poti Aljaža Pegana

Ob koncu športne poti Aljaža Pegana je bil 22.5.2013 v Športnem društvu Trnovo dogodek na kateremu smo se zahvalili s skromnim priznanjem in druženjem našemu članu in svetovnemu gimnastičnemu prvaku na drogu.
Aljaž Pegan – Intervju ob prekinitvi športne kariere, maj 2013

 

Logo   100 let Športnega društva Trnovo

Športno društvo Trnovo je pred kratkim dočakalo 100. letnico obstoja in delovanja.
Ob tem jubileju smo pripravili krajšo svečanost s prikazom delovanja in doseženih uspehov.

 

NA VRH