Športno društvo Trnovo je 29. marca 2008 praznovalo svojo 100 letnico, ko je bilo pred 100 leti ustanovljeno Sokolsko društvo Ljubljana II, ki je njegov predhodnik. Svojo dejavnost je v tem obdobju pretežno posvetilo splošni telesni vzgoji svojih članov in usmerjalo svoje aktivnosti v cilj življenja v zdravem športnem duhu na širšem področju južnega dela Ljubljane. Leta 1940 je bilo pretežno s prostovoljnim delom članov, zgrajen obstoječi telovadni dom, ki se sedaj imenuje po našem zaslužnem članu Telovadni dom Cirila Staniča in še vedno služi svojemu namenu, kot center splošne telesne vzgoje v tem delu Ljubljane.


Telovadni dom Cirila Staniča in Športno društvo Trnovo je v svoji bogati zgodovini omogočil športno dejavnost različnim športnikom v različnih športnih panogah: gimnastiki, košarki, odbojki, namiznemu tenisu, strelcem, balinarjem, itd. ter dijakom številnih srednjih šol, ki same niso imele lastne telovadnice.


V svojem športnem delovanju je dosegalo društvo s svojimi člani in ekipami tudi zavidljive rezultate predvsem na področju gimnastike in košarke. Njegovi gimnastični člani so bili državni reprezentanti in uspešni športniki, kot so Milan Kunčič, Lojze Kolman, Enis Hodžič in Aljaž Pegan.


V košarki je moštvo Trnovega dolgo uspešno tekmovalo v slovenski košarkarski ligi in imelo v najboljših letih 7 moštvenih ekip, tako mladinskih kot članskih ter moških in ženskih. Še uspešnejši razvoj košarke je društvu preprečil prehod košarke v dvorane, ker društvu, kljub stalnim prizadevanjem ni uspelo zgraditi ustrezne športne dvorane.

V zadnjem obdobju poleg splošne telesne vadbe in aerobike imamo  v društvu tudi rekreativne košarkarje, teniško in balinarsko sekcijo ter gimnastično sekcijo za mlade. V lanski sezoni je bilo v društvo vpisanih okoli 450 članov.

Redno sodelujemo v akcijah Športne unije Slovenije, Športne zveze Ljubljane in Gimnastične zveze Slovenije.

Športno društvo Trnovo to leto šteje 105 let, na kar smo lahko ponosni vsi člani društva. Toliko let je že minilo od leta 1908, ko so se zbrali ljudje, ki so se zavzemali za sokolske ideje in ustanovili to društvo. Tako kot v ostalih sokolskih društvih so tudi v Trnovem poleg teles krepili narodno zavest Slovencev.

NA VRH